วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

น้ำผึ้งธรรมรส

การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมรส : ครั้งที่1

moodbord

ฉลากด้านหน้า


ฉลากด้านซ้าย


ฉลากด้านขวาฉลากโดยรวมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น