วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การส่งงานรอบมิดเทอม
ฉลากกระปุกน้ำผึ้งSWOT Analysis 

 การขึ้นรูปสินค้าจำลองในโปรแกรม Skatch Up

 รูปภาพสินค้าจริง
Moodbord มู้ดบอร์ดภาพถ่ายการส่งงานรอบมิดเทอม

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

น้ำผึ้งธรรมรส

การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมรส : ครั้งที่2


moodbord
ฉลากน้ำผึ้งธรรมรส

ภาพ screencap ขั้นตอนวิธีการทำ

น้ำผึ้งธรรมรส

การออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมรส : ครั้งที่1

moodbord

ฉลากด้านหน้า


ฉลากด้านซ้าย


ฉลากด้านขวาฉลากโดยรวมวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

ข่าวการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์    Alan (R3DO) RodríguezDesigner, Illustrator
Grupo W
Saltillo, Mexico
soyredo.tumblr.com/
 
ABOUT PROJECT

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ความหมาย กราฟิก กราฟิกดีไซน์ การออกแบบกราฟิก

Graphic

graphic-design.jpg


คำว่า กราฟฟิก (Graphic) นั้นมีที่มาจากภาษากรีก 2 คำด้วยกันคือ

1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน

2. Graphein หมายถึง การเขียน


       กราฟิกเป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้นGraphic Design       การออกแบบกราฟิกเป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่Graphic Design on Packaging

Krizia-Soetaniman-packaging-design-revised.jpg

       การออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษร ลวดลาย ถ้อยคำ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า โดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะ การจัดภาพองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

( อ้างอิงจาก http://netra.lpru.ac.th/~weta/m4/m4_print.html )

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 18 ส.ค. 2557


            สัปดาห์แรกในการเรียนวิชา การออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนและให้ นศ. ทำแบบสำรวจการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสหกิจชุมชน จ.ชัยนาท และให้ นศ. แบ่งกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 6 คน 8 กลุ่ม เลือกกลุ่มละ1อำเภอ ให้เลือกสินค้า OTOP ของอำเภอนั้นๆมา1อย่างเพื่อที่จะศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆต่อไป

โปรแกรมที่จะต้องเรียนในเทอมนี้
1.Sketch Up
2.Illastrator  
3.CorelDraw
4.Rhino 3D*
5. ฯลฯ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเรียนทุกครั้ง
1.สมุดจดบันทึก แบบไม่มีเส้น
2.ดินสอ 2B ปากกา
3.อุปกรณ์การวัดสายวัด/ไม้บรรทัด
4.กระดาษ A4
5.แผ่นรองตัด
6.วงเวียน
7.คัตเตอร์
8.สายวัดพกพาสะดวก

การบ้าน
1.สร้างบล็อคใหม่เป็นhttp://artd3302-tunyaporn.blogspot.com/ แต่งบล็อคให้เรียบร้อยแล้วนำลิ้งค์บล็อคไปกรอกลงในเว็บพร้อมข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ คลิกที่นี 

2.ให้เรียนรู้หาความหมายของคำว่า "กราฟิก" , "การออกแบบกราฟิก" , "การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์" เขียนสรุปด้วยตนเองยกตัวอย่างไม่เกิน3บรรทัด พร้อมทั้งมีภาพประกอบและอ้างอิงให้ถูกต้องมาจาก แหล่งต่างๆอย่างน้อย3 แหล่ง และจากหนังสืออย่างน้อย1เล่ม ถ่ายหน้าปกชื่อหนังสือ ข้อมูลบรรณานุกรม  และสารบัญทำในบล็อคของตนเองประมาณ 1 หน้าเพจ

3.เขียนบทความแปลสรุปข่าวทุกอาทิตย์ตามเลขที่ อาทิตย์ล่ะ 3 คนคนละ 5 นาที
  หาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.thedieline.com/

4.แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 8 กลุ่ม แบ่งกันทำแบบสำรวจ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 16 ฉบับ

5.สัปดาห์หน้าให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาทประเภท สุขภาพและความงาม โดยหาผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม พร้อมทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์