วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 18 ส.ค. 2557


            สัปดาห์แรกในการเรียนวิชา การออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนและให้ นศ. ทำแบบสำรวจการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสหกิจชุมชน จ.ชัยนาท และให้ นศ. แบ่งกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 6 คน 8 กลุ่ม เลือกกลุ่มละ1อำเภอ ให้เลือกสินค้า OTOP ของอำเภอนั้นๆมา1อย่างเพื่อที่จะศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆต่อไป

โปรแกรมที่จะต้องเรียนในเทอมนี้
1.Sketch Up
2.Illastrator  
3.CorelDraw
4.Rhino 3D*
5. ฯลฯ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเรียนทุกครั้ง
1.สมุดจดบันทึก แบบไม่มีเส้น
2.ดินสอ 2B ปากกา
3.อุปกรณ์การวัดสายวัด/ไม้บรรทัด
4.กระดาษ A4
5.แผ่นรองตัด
6.วงเวียน
7.คัตเตอร์
8.สายวัดพกพาสะดวก

การบ้าน
1.สร้างบล็อคใหม่เป็นhttp://artd3302-tunyaporn.blogspot.com/ แต่งบล็อคให้เรียบร้อยแล้วนำลิ้งค์บล็อคไปกรอกลงในเว็บพร้อมข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ คลิกที่นี 

2.ให้เรียนรู้หาความหมายของคำว่า "กราฟิก" , "การออกแบบกราฟิก" , "การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์" เขียนสรุปด้วยตนเองยกตัวอย่างไม่เกิน3บรรทัด พร้อมทั้งมีภาพประกอบและอ้างอิงให้ถูกต้องมาจาก แหล่งต่างๆอย่างน้อย3 แหล่ง และจากหนังสืออย่างน้อย1เล่ม ถ่ายหน้าปกชื่อหนังสือ ข้อมูลบรรณานุกรม  และสารบัญทำในบล็อคของตนเองประมาณ 1 หน้าเพจ

3.เขียนบทความแปลสรุปข่าวทุกอาทิตย์ตามเลขที่ อาทิตย์ล่ะ 3 คนคนละ 5 นาที
  หาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.thedieline.com/

4.แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 8 กลุ่ม แบ่งกันทำแบบสำรวจ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 16 ฉบับ

5.สัปดาห์หน้าให้สมาชิกในกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาทประเภท สุขภาพและความงาม โดยหาผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม พร้อมทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น